Konferencja profilaktyczna „Nie toleruję przemocy. Reaguję”

Kowalik/ 21 listopada, 2018/ Bez kategorii/ 0 comments

Fundacja Mikroakademia we współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Komendą Miejską Policji w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Nie toleruję przemocy. Reaguję” organizowaną w ramach projektu „Wiem Umiem, Reaguje” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 roku w Muzeum II Wojny Światowej w godzinach 9:30 – 15:00.

Zgłoszenia udziału można nadsyłać na adres mail: rekrutacja@mikroakademia.pl

lub SMS:

+48 724 395 132

Prelegentami Konferencji będą eksperci wspomagający młodzież przy przygotowaniu szkolnych seminariów.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Senator RP Antoni Szymański oraz Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk

Program Konferencji 29.11.2018

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat poświadczający udział w konferencji pt. „Nie toleruję przemocy. Reaguję”

Celem konferencji jest przedstawienie i upowszechnienie rezultatów pilotażowego projektu mającego na celu budowę koalicji młodzieży-nauczycieli-rodziców na rzecz ograniczania przemocy rówieśniczej w szkołach, podniesie i upowszechnienie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z przemocą rówieśniczą oraz utrwalanie prawidłowych zachowań względem przemocy rówieśniczej wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Chcemy przedstawić Państwu poszczególne wypracowane w trakcie projektu metody zapobiegania i uświadamiania młodzieży o niebezpieczeństwach związanych z przemocą rówieśniczą w tym cyberprzemocą. Uczestnictwo w konferencji to również szansa, aby zbudować szerszą koalicję na rzecz ograniczania przemocy rówieśniczej w szkołach aby w przyszłym roku, być może również z pomocą Funduszu Sprawiedliwości, przeprowadzić kolejne działania w znacznie większej liczbie szkół województwa pomorskiego.

Projekt „Wiem, Umiem, Reaguję” ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej jako jednej z przyczyn przestępczości wśród uczniów. Realizowany jest pilotażowo w sześciu gdańskich szkołach: Szkoła Podstawowa nr 86, Morska Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa nr 58, Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone, IV Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące

Działania projektu oparte są o pracę i współudział młodzieży w przygotowaniu w poszczególnych szkołach seminariów dedykowanych społecznościom uczniowskich. Zespoły klasowe po otrzymaniu wsparcia merytorycznego w postaci warsztatów prawnych, psychologicznych, pracy projektowej i filmowych przygotowały samodzielnie w swoich szkołach wydarzenia, których zadaniem było powiedzenie rówieśnikom: „Nie toleruję przemocy. Reaguję”. W każdej szkole odbyło się to w inny sposób, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować na konferencji. Ważną rolę w projekcie odegrały również stworzone w całości przez uczniów filmy dotyczące przemocy rówieśniczej, których projekcja odbędzie się podczas konferencji oraz Ambasadorzy projektu, którzy na zaproszenie uczniów spotkali się z ich kolegami i koleżankami aby wspólnie rozmawiać o przemocy rówieśniczej, hejcie oraz cyberprzemocy. W szkołach gościli Youtuberzy: Dawid Myśliwiec („Uwaga naukowy bełkot”), Paulina Mikuła („Mówiąc inaczej”), Karol Wiśniewski („Friz”), piosenkarka Zuza Jabłońska, pisarka Anna Czerwińska-Rydel oraz fotograf Maciej Kosycarz.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.