Projekt „Wiem, Umiem, Reaguję” ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej jako jednej z przyczyn przestępczościwśród uczniów 6 szkół w Gdańsku do końca 2018 roku.

Działania projektu będą oparte o współpracę  młodzieży, nauczycieli i rodziców. Projekt jest przedsięwzięciem pilotażowym. Jego przeprowadzenie umożliwi upowszechnienie jego rezultatów w kolejnych szkołach w Gdańsku po ich ewaluacji.

Wnioskodawca przy wsparciu merytorycznym Komendy Miejskiej Policji i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zamierza zachęcić i przygotować młodzież do opracowania w 3 szkołach podstawowych oraz 3 liceach seminariów poświęconych problemowi przemocy rówieśniczej jako jednej z rodzajów przestępczości młodzieżowej.

Młodzież otrzyma wsparcie merytoryczne (opiekunowie, zespół ekspertów) i logistyczne w postaci pokrycia niezbędnych i podstawowych kosztów organizacji takiego seminarium w szkole. Do przedsięwzięcia będą również zaangażowani rodzice i nauczyciele w danej szkole. Dla podniesienia atrakcyjności przedsięwzięcia dla młodzieży każde seminarium będzie patronowane przez młodzieżowych idoli – YouTube’ rów, aktorów, sportowców, itp.

Inną atrakcją projektu będzie konkurs na list do sprawcy przemocy uświadamiający co czuje ofiara, lub odwrotnie list agresora wyjaśniający dlaczego łamie normy społeczne i co powoduje że nie liczy się z uczuciami drugiego człowieka. Pozwoli to młodzieży bardziej utożsamić się z wypracowanymi wnioskami.

Wsparcie merytoryczne będzie polegało m.in. na roli ekspertów, którzy wesprą młodzież w przygotowaniach seminariów i filmów mających upowszechniać wiedzę o przemocy rówieśniczej i jej konsekwencjach prawnych/karnych. Ponadto pomogą młodzieży pozyskać ambasadorów-idoli którzy będą dodatkowym wsparciem i późniejszym promotorem wypracowanych haseł i wniosków z seminarium.

Zamknięciem projektu będzie konferencja dla wychowawców, nauczycieli i rodziców upowszechniająca produkty i rezultaty projektu oraz dająca rekomendacje do stosowania wypracowanych modeli, a także omawiająca sposoby radzenia sobie z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej jako jednej z przyczyn przestępczości wśród uczniów w szkołach w Gdańska