Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

PARTNERZY PROJEKTU:

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Patronat Honorowy:

Pomorskie Kuratorium Oświaty

Senator RP Antoni Szymański