Seminarium uczniów Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku

Seminarium uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku

Seminarium uczniów Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku

Seminarium uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Seminarium uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Seminarium uczniów Liceum Thinking Zone w Gdańsku