Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Wiem, Umiem, Reaguję” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 29 listopada 2018 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Program konferencji – Prezentacje – Zapisy wideo:
9:30 – 9:45 Film zbiorowy na podsumowanie konferencji


9.45 – 10.00 Słowo wprowadzające Senator RP Antoni Szymański – wiceprzewodniczący komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej Senatu RP – „Rodzina – Wychowanie – Zapobieganie problemom z prawem”


10.00 – 10.30 Zbigniew Kowalczyk Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Gdańsku –
„Przemoc rówieśnicza jako jedno z pierwszych doświadczeń przestępczych w życiu dzieci i młodzieży”
PREZENTACJA konferencja 2019


10.30 – 11.00 Onno Hansen-Staszyński – „Jak używać wiedzę na temat rozwoju mózgu nastolatka na rzecz ograniczenia przemocy rówieśniczej w szkołach”
PREZENTACJA Jak używać wiedzę na temat rozwoju mózgu nastolatka


11.00 – 11.30 Beata Staszyńska-Hansen – „Film jako narzędzie do pracy profilaktycznej z młodzieżą”

PREZENTACJA Film jako narzędzie do pracy profilaktycznej z młodzieżą


11:30 – 12:00 Poczęstunek kawowy


12:00 – 12:45 Beata Wolak – Wicedyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku pt. „Dotychczasowe systemowe działania wychowawcze prowadzone na rzecz ograniczenia przemocy rówieśniczej w szkołach”

PREZENTACJA Dotychczasowe działania wychowawcze prowadzone na rzecz ograniczenia przemocy rówieśniczej w szkołach


12:45 – 13:15 Radosław Nowak – Kierownik Działu Profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki
Uzależnień – „Czy można skutecznie zapobiegać przemocy rówieśniczej wśród uczniów?”

PREZENTACJA Czy można skutecznie zapobiegać przemocy rówieśniczej wśród uczniów


13:15 – 13:45 Agnieszka Radzimska – Kowalik – „Najważniejsze rezultaty i dobre praktyki wypracowane w ramach projektu „Wiem, Umiem, Reaguję”

PREZENTACJA Najważniejsze rezultaty i dobre praktyki wypracowane


13:45 – 14:15 Krótkie wystąpienia opiekunów / uczniów biorących udział w projekcie – „Co się zmieniło po projekcie w szkole”

14:30 – 15:00 Wręczenie nagród dla zespołów filmowych oraz uczniów biorących udział w konkursie pt. List do sprawcy przemocy. Zakończenie konferencji.